Njoftimet

2017-10-23 11:47
Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë (AUBG)  ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për studime 4- vjeçare në  Universitetin Amerikan në Bullgari (AUBG) për vitin akademik 2018-2019.
2017-10-16 15:03
Win a trip to the AUBG Open House in November!  The biggest and most exciting annual event the AUBG Admissions Team organizes is about to come to life really soon. 
2017-10-13 13:14
Thirrja organizohet nga Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë Investigative në Shqipëri (BIRN Albania), me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shipërinë.
2017-09-21 14:50
Thirrje për paraqitjen e koncepteve kërkimore në fushën e arsimit mbështetur në rezultatet e PISA 2015 për Shqipërinë
2017-08-30 17:25
THIRRJE PËR AVOKAT/GRUP AVOKATËSH FONDI I AVOKATISË NË INTERESIN PUBLIK 2017 Afati i aplikimit:  20 Shtator 2017

Faqet