Njoftimet

2020-09-11 13:10
Fondacionet për Shoqërinë e Hapur japin 0.7 milion dollarë si përgjigje ndaj pasojave social-ekonomike të shkaktuar nga COVID-19 duke mbështetur grupet vulnerabël, punonjësit me paga të ulëta, ata informal dhe sezonal në Ballkanin Perëndimor.
2020-09-09 13:59
Edicioni 2 – ‘Nga fjala tek veprimi’
2020-08-03 19:35
Projekti “Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitare”, u zbatua nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) përgjatë muajve Tetor 2019 – Qershor 202
2020-07-06 17:42
Open Society Foundation for Albania is looking for a new colleague! We are launching a call for a Regional Coordinator Assistant to be based in Tirana, Albania with possibility of travelling in the region.
2020-06-26 15:24
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë është një organizatë jofitimprurëse, e pavarur, jo qeveritare, jo politike, pjesë e rrjetit të Open Society Foundations (OSF).

Faqet