Njoftimet

2018-10-01 14:31
Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në bashkëpunim me Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, organizuan trajnimin në lidhje me “Instrumentin e Vetëvlerësimit të Autoritetit Publik”.
2018-09-27 14:51
THIRRJE PËR APLIKIM SHKOLLA EUROPIANE 201822-26 Tetor 2018
2018-09-22 17:50
Në shtator 2018 filloi projekti ‘Ulja e vdekshmërisë dhe komplikacioneve nga Deficiti Neonatal G6PD (Favizmi)’, i zbatuar nga organizata NEO, mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2018-09-05 17:47
Forumi i Politikave të Integrimit / EU Policy Hub (EUPH) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, po zbaton projektin ‘Informimi i vazhdueshëm, angazhimi pro-aktiv, dhe ndikimi pozitiv në përshpejtimin e procesit të integrimit evropian’.
2018-08-31 15:56
THIRRJE PËR AVOKAT/GRUP AVOKATËSH/EKSPERT/GRUP EKSPERTËSH FONDI I AVOKATISË NË INTERESIN PUBLIK 2018 Afati për të aplikuar:   Nga data 01.09.2018 deri në 30.09.2018 Përshkrimi i Thirrjes:

Faqet