Njoftimet

2011-09-08 15:10
Titulli i Pozicionit: Kryetar i Grupit të Punës Titulli i Projektit: Monitorimi i Ligjërimit Politik Publik Programi: Mirëqeverisja dhe Integrimi Europian Pozicione: 1 Kohëzgjatja: 5 muaj (fazë pilot, me synim afatgjatë) Afati i Fundit për të Aplikuar: 29 shtator 2011 Pershkrimi i projektit
2011-09-08 12:13
Titulli i Pozicionit: Kryetar i Grupit të Punës  Titulli i Projektit: Monitorimi i Ligjërimit Politik Publik  Programi: Mirëqeverisja dhe Integrimi Europian Pozicione: 1
2011-09-08 12:10
Titulli i Pozicionit: Ekspert Titulli i Projektit: Monitorimi i Ligjërimit Politik Publik  Programi: Mirëqeverisja dhe Integrimi Europian Pozicione: 4
2011-04-25 15:33
Në kuadër të Programit të Mirëqeverisjes dhe Integrimit, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros ka analizuar projekt-planin e veprimit të qeverisë për adresimin e 12 prioriteteve të KE-së, miratuar në Komitetin Ndërministror të Integrimit më datë 31 janar 2011.
2011-04-25 13:32
Janë hapur aplikimet për Fellowships nga fondacioni “Robert Bosch”, për studiues kërkimorë nga vendet e Europës Juglindore për në Institutin e Shkencave Humane në Vienë, Austri. Afati i fundit për aplikim është 6 qershor 2011.

Faqet