Njoftimet

2013-12-13 10:53
Fushata e informimit per ligjin e arsimit synon njohjen e prinderve, mesuesve dhe komunitetit me mundesine qe ofron ligji i ri per pjesmarrjen e prinderve dhe mesuesve ne emerimin e drejtorit te shkolles dhe mesuesit te ri ne te gjtiha shkollat publike te vendit.
2013-10-28 20:41
Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – SOROS dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa te plota dhe te pjesshme per studime 4 – vjeçare në Universitetin Amerikan të Bullgarisë për vitin akademik 2014-2015.
2013-05-13 17:12
Fondacioni Soros shpall për herë të parë “Akademinë e Identitetit Rom”. Kjo akademi synon njohjen e pjestarëve te komunitetit rom lidhur me historinë, kulturën, identitetin, lëvizjet sociale/politike të komuniteteve rome në vende të ndryshme të botës, sikundër dhe aspekte të përjashtimit social dhe diskriminimit.
2013-03-29 16:15
Në datën 28 mars 2013, Ministria e Drejtësisë organizoi një tryezë të rrumbullakët me përfaqësues të ministrive të linjës dhe partnerë ndërkombëtarë për të diskutuar projektligjin e ri të hartuar “Për të drejtën e informimit”. Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros ka ofruar ekspertizën e tij për rishikimin e plotë, të kujdesshëm dhe tejet profesional të ligjit nr.
2012-07-17 20:18
Në datë 17 korrik 2012, ora 19.00 në kinemanë Imperial, Hotel Sheraton në Tirane u organizua ceremonia e ndarjes së cmimeve për prodhimet më të mira ndër 24 video-dokumentarët, produkt i Konkursit Mediatik të realizuar nga Fondacioni Soros.

Faqet