Njoftimet

2011-03-27 12:55
Sot Instituti EUNACAL dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros, në kuadër të nismës 
2011-03-16 16:39
Fondacioni “Moisiu” me mbështetjen e Fondacionit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, Soros në datën 16 Mars 2011 organizuan në Tiranë një tryezë të rrumbullakët mbi disa rekomandime që mund t’i bëhen forcave politike për ndryshimin e Kodit Zgjedhor. Kjo veprimtari u krye në kuadër të projektit “Për një europianizim të politikës së re shqiptare”.
2010-09-15 13:28
Më datë 15 Shtator 2010, ora 10.00 – 12.30, Co-Plan organizon në Hotel Sheraton tryezën e diskutimeve "Qeverisja Vendore dhe Instrumentat Financiar Afatmesëm Si të zbusim sfidën e Investimeve Kapitale në nivelin vendor?!" 
2010-04-29 13:06
Në 29 Prill 2010 në mjediset e hotel “Rogner Europa Park” Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (Fondacioni Soros) zhvilloi takimin e tretë të forumit civil: “Demokracia dhe shteti i së drejtës në Shqipëri”. Ky takim mori shkas nga raporti më i fundit i publikuar nga FRIDE (Fondacioni për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Dialog me Jashtë – Spanjë). 
2010-02-01 12:09
Projekti “Ngritja e e-transparencës” në Shqipëri ka për qëllim t’u përgjigjet nevojave urgjente për të luftuar korrupsionin dhe për të ngritur nivelin e transparencës.  Shqipëria ka përparuar në fushën e-qeverisjes. Në vitin 2003, u miratua strategjia kombëtare për ICT.

Faqet