Njoftimet

2019-01-11 16:39
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqeria e Hapur për Shqipërinë, Europartners Develoment  zbatoi projektin ‘Rritja e presionit civil mbi hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) dhe Buxhetit vjetor 2019’ përgjatë periudhës nëntor 2017 – Korrik 2018.
2019-01-07 16:33
Projekti ‘Procesi i Berlinit nën hijen e Brexit: Lidhja e përpjekjeve të monitorimit të OSHC-ve’, financuar nga European Fund for the Balkans, u zbatua nga Instituti për Demokraci “Societas Civilis” nga Maqedonia; European Movement in Serbia, Adnan Ćerimagić, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe EU Policy Hub përgjatë periudhës Janar – Dhjetor 2018.
2018-12-26 11:30
Në kuadër të projektit “Reforma në drejtësi: me qytetarët dhe për qytetarët. Nga ligjet tek jetësimi praktik.
2018-12-20 12:09
VACANCY: Monitoring, Evaluation & Civil Society Manager Location:                                            Tirana, Albania
2018-11-27 15:22
Duke vlerësuar rëndësinë e transparencës dhe informimit të opinionit publik mbi reformën në drejtësi, KShH dhe ISP kanë hartuar përkatësisht dy studime: - një studim për matjen e vazhdueshme dhe raportimin periodik të cilësisë së debatit dhe të raportimit mbi dhe për reformën në drejtësi tek mediat kryesore vizive, të shkruara dhe atyre online; monitorimi i ligjërimit publik

Faqet