Njoftimet

2019-05-28 16:56
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të pjesshme për Studime Universitare (BA) 4–vjeçare në Universitetin Amerikan të Selanikut, dhe për Studime Pasuniversitare Master një vjecar, për vitin ak
2019-04-19 12:24
THIRRJE PËR AVOKAT/GRUP AVOKATËSH/EKSPERT/GRUP EKSPERTËSH FONDI I AVOKATISË NË INTERESIN PUBLIK 2019 Afati i për të aplikuar: Nga data 19.04.2019 deri në 19.05.2019 Përshkrimi i Thirrjes: 
2019-04-16 12:19
Arsimi parauniversitar, në Shqipëri, karakterizohet nga problematika  të mprehta, të cilat prekin dejtpërdrejtë  cilësinë  dhe përmbajtjen e mësimdhënies. Kjo situatë, sot, do të ndikojë në cilësinë e së nesërmes.
2019-04-04 12:14
10 vite pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim – Asociimit (MAS), në 1 prill të vitit 2009, me një afat 10 vjeçar, është momenti për të analizuar se deri në çfarë mase është zbatuar ajo në secilën prej fushave të përfshira.
2019-04-02 11:47
“Jetesa e pavarur  - mbёshtetja e kauzës duke afruar Shqipërinë më pranё standardeve tё Bashkimit Evropian” ёshtё nisma mё e re e Fondacionit “Sё Bashku” me mbёshtetjen e Fondacionit Shoqёria e Hapur pёr Shqipёrinё.

Faqet