Njoftimet

2020-09-09 13:59
Edicioni 2 – ‘Nga fjala tek veprimi’
2020-08-03 19:35
Projekti “Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitare”, u zbatua nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) përgjatë muajve Tetor 2019 – Qershor 202
2020-06-26 15:24
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë është një organizatë jofitimprurëse, e pavarur, jo qeveritare, jo politike, pjesë e rrjetit të Open Society Foundations (OSF).
2020-03-27 18:28
Instituti GAP, Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest dhe Qendra Shqiptare për Konkurrueshmërinë dhe Tregtinë Ndërkombëtare (ACIT) kanë zbatuar përgjatë vitit 2019 projektin ‘Integrimi ekonomik dhe tregtar i Shqipërisë dhe Kosovës: Pengesat, sfidat dhe poten
2020-03-02 09:59
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) po zbatohet në Shqipëri projekti studimor ‘Greqia dhe Shqipëria: Rishikimi i një marrëdhënie të tensionuar’, i zbatuar nga instituti i pavarur studimor ‘DATA CENTRUM’,

Faqet