Njoftimet

2018-09-27 14:51
THIRRJE PËR APLIKIM SHKOLLA EUROPIANE 201822-26 Tetor 2018
2018-09-22 17:50
Në shtator 2018 filloi projekti ‘Ulja e vdekshmërisë dhe komplikacioneve nga Deficiti Neonatal G6PD (Favizmi)’, i zbatuar nga organizata NEO, mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2018-09-05 17:47
Forumi i Politikave të Integrimit / EU Policy Hub (EUPH) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, po zbaton projektin ‘Informimi i vazhdueshëm, angazhimi pro-aktiv, dhe ndikimi pozitiv në përshpejtimin e procesit të integrimit evropian’.
2018-07-17 12:49
Në Qershor 2018 përfundoi me sukses projekti ‘Re-Debate 4.0 Rigjallërimi i kulturës së debatit’ i cili u zbatua nga organizata Liburnetik me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë përgjatë periudhës Shtator 2017 – Qershor 2018.
2018-06-05 17:59
Projekti ‘Shtëpia e Konsumatorit – forcimi i zbatimit të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të konsumatorëve në Shqipëri’, zbatohet nga Qendra ‘Konsumatori shqiptar’, i mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Faqet