Njoftimet

2018-05-28 14:58
Open Society Foundation for Albania aims to fund two research projects in the field of education along two related lines of inquiry. The first line of inquiry draws on the data collected from the PISA 2015 assessment to better understand and/or explain variation in students’ performance.
2017-09-21 14:50
Thirrje për paraqitjen e koncepteve kërkimore në fushën e arsimit mbështetur në rezultatet e PISA 2015 për Shqipërinë
2016-11-04 10:36
Open Society Foundation for Albania announces call for participant selection for the Workshop: SDG-4Education 2030 Agenda’s Measurement Challenges: Learning Outcomes and Educational Equality - Devising a national indicator framework to better recognise local context and differences within countries, the case of PISA
2014-02-25 15:11
Qendra për Arsim Demokratik (CDE) ka filluar zbatimin e projektit: “Përmirësimi i cilësisë së shkollës kërkon kapacitete menaxheriale që të shfrytezojnë hapësirat dhe kompetencat e fituara nga procesi i decentralizimit”, që bashkëfinancohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - SOROS.
2013-12-13 10:53
Fushata e informimit per ligjin e arsimit synon njohjen e prinderve, mesuesve dhe komunitetit me mundesine qe ofron ligji i ri per pjesmarrjen e prinderve dhe mesuesve ne emerimin e drejtorit te shkolles dhe mesuesit te ri ne te gjtiha shkollat publike te vendit.

Faqet