Komuniteti Rom në Shqipëri jeton më së shumti në Shqipërinë e mesme dhe atë të jugut. Popullsia rome përbëhet nga disa nëngrupe dhe në përgjithësi është ruajtur gjuha rome si dhe aspekte të caktuara të kulturës.

Fondacioni vlerëson si përparësi strategjike dhënien e mbështetjes për procesin e integrimit europian, duke nxitur progresin e Shqipërisë drejt integrimit europian

Ndihmë Ligjore Falas

"Baza e sistemit tonë politik është e drejta e popullit për të bërë dhe për të ndryshuar kushtetutat e tyre qeverisëse". - George Washington

1
Komuniteti Rom
2
Integrimi Europian
3
Klinikat e ligjit - OSFA
4
Reforma Kushtetuese

Announcement

The Open Society Foundation Albania would like to respond to a misleading statement made yesterday by a US-based conservative group, Judicial Watch.

Deadline for submission of Policy Paper Outlines is 10 December 2016

Learning Outcomes and Educational Equality - Devising a national indicator framework to better recognise local context and differences within countries, the case of PISA

26-30 Shtator 2016
Vendi: Kryesia e Kuvendit

17 February 2016

Anëtarët e Dhomës Zgjedhore duan ta fillojnë këtë deklaratë duke vlerësuar punën që po bëhet për ecurinë e procesit të votimit.

Register to recieve our newsletter

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Contact

Open Society Foundation for Albania
Address: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tirana, Albania
Tel: +355 4 22 34 621/ 22 34 223/ 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Follow us