Aktivitete

Prezantohet Platforma Financat Vendore

2015-12-03
Instituti për Zhvillimin e Habitatit (Co-PLAN) dhe Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (Soros) në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore prezantuan Portalin e të Dhënave Financiare të Bashkive.

Konsultimi publik lidhur me Reformën në Drejtësi | Forumi i parë rajonal Shkodër

2015-06-16
Tashmë pas prezantimit të Dokumentit Analitik të situatës të sistemit të drejtësisë në 8 qershor 2015, grupi i ekspertëve të nivelit të lartë të angazhuar në varësi të

Konsultimi publik lidhur me Reformën në Drejtësi | Forumi i dytë rajonal Vlorë

2015-06-25
Forumi i dytë rajonal në Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë lidhur me ndryshimet kushtetuese dhe Gjykatën Kushtetuese. 

Konferencë rajonale për pjesëmarrjen e minoriteteve etnike në arsim

2011-04-07
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros në bashkëpunim me disa organizata partnere në Kosovë, Serbi, Kroaci, Bosnjë dhe Herzegovinë gjatë ditëve 8 dhe 10 Prill 2011 në mjediset e Hotel Adriatikut në Durrës, zhvilloi konferencën rajonale “Fuqizimi i pjesëmarrjes së grupeve të interesit në

Anketimi kombëtar mbi perceptimet & pritshmëritë drejt anëtarësimit të mundshëm të Shqipërisë në BE

2015-03-27
Anglisht Nga muaji qershor 2014, Shqipëria është zyrtarisht vend kandidat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian.

Pages