Publications

02 December 2014

Material video 10 minuta, i cili i paraprin dy dokumentarëve që do të shfaqen në vitin 2015 lidhur me komunitetin rom...

30 June 2014

Ky studim paraqet ecurine e politikes se Altertekstit gjate vitit 2012 si dhe nje krahasim te problematikave nder vite (2010-2011-2012).

16 March 2011

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, pas një procesi monitorimi të zbatimit të politikës së Altertekstit gjatë vitit 2010 dhe konsultimit...

26 October 2011

Ky raport i shkurtёr ёshtё pёrgatitur duke u mbёshtetur nё gjetjet dhe pёrfundimet e njё studimi kombëtar tё pikёpamjeve, qёndrimit dhe praktikave...

29 May 2012

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë fton studiues të rinj për të dorëzuar aplikimet e tyre për kërkime në fushën e përfshirjes në arsim...

Pages