Publications

13 December 2013

Fushata e informimit per ligjin e arsimit synon njohjen e prinderve, mesuesve dhe komunitetit me mundesine qe ofron ligji i ri per pjesmarrjen e...

12 December 2010

Miq dhe kolegë,Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, nëpërmjet këtij raporti takohet sërish me ju për të ndarë disa nga veprimtaritë...

01 January 2010

Njësitë vendore janë aktorët kryesorë në ofrimin e shërbimeve për qytetarët, ndaj aftësitë e tyre vlerësohen në detaje nga të gjithë financuesit e...

12 December 2009

Qeverisja e mirë dhe përmirësimi i shtetit ligjor, transparenca, integrimi europian dhe forcimi i shoqërisë civile, gjatë vitit 2009 kanë qenë...

Pages