Aktivitete

Konferenca “Prezantimi i gjetjeve dhe konkluzioneve të nxjerra nga monitorimi i procesit të vetting-ut”

2018-06-14
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) më datë 14 qershor 2018 organizoi konferencën “Prezantimi i gjetjeve dhe konkluzioneve të nxjerra nga monitorimi i procesit të vetting-ut”.

Prezantim Studimi “Evoluimi i strukturave të organizuara kriminale në Shqipëri”

2017-12-01
Studimi mbi evoluimin e organizatave kriminale analizon në mënyrë empirike trendin e krimit të organizuar në Shqipëri. Gjithashtu për herë të parë ky studim rreket të paraqesë një hartë të grupeve kriminale të cilët janë ende aktivë.

Konsultimi publik lidhur me Reformën në Drejtësi | Forumi i dytë rajonal Vlorë

2015-06-25
Forumi i dytë rajonal në Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë lidhur me ndryshimet kushtetuese dhe Gjykatën Kushtetuese. 

Konsultimi publik lidhur me Reformën në Drejtësi | Forumi i parë rajonal Shkodër

2015-06-16
Tashmë pas prezantimit të Dokumentit Analitik të situatës të sistemit të drejtësisë në 8 qershor 2015, grupi i ekspertëve të nivelit të lartë të angazhuar në varësi të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi ka nisur turin e konsultime

Reforma në Drejtësi | Sfida e të sotmes, garanci e së ardhmes

2015-06-08
Në datën 8 qershor 2015, Komisioni i Posacëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë së bashku me të gjithë grupin e ekspertëve vendas dhe ndërkombëtar të angazhuar në varësi të tij prezantuan publikisht Dokumentin Analitik për Situatën në Sistemin e Drejtësisë.

Faqet