Aktivitete

Qytetarët për drejtësinë: Mos u largoni, por ndikoni që vendi ynë të bëhet më i mirë e më i drejtë!

2019-03-25
Forumi i Mendimit të Lirë organizoi një takim me të rinj në Berat në kuadër të projektit “Qytetarët për Drejtësinë”. Projekti ka për qëllim informimin e qytetarëve dhe nxitjen e tyre për tu bërë protagonistë në vazhdimin e procesit të reformimit të drejtësisë.

ISP: Sa të informuar janë studentët? (UAMD)

2019-02-26
Studentët e fakulteteve juridike janë edhe përfituesit kryesorë të reformës në drejtësi.

CSDG: Tryezë e rrumbullakët: Krijimi i Gjykatave dhe i SPAK

2018-12-17
Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, në kuadër të projektit “Forcimi i informimit dhe pjesmarrjes së publikut në zbatimin e reformës në drejtësi nëpërmjet monitorimit, vlerësimit dhe komunikimit të procesit të ngritjes dhe funksionimit të institucioneve për të luft

Qytetarët për Drejtësinë: Reforma në drejtësi, si sfidë për sistemin dhe shpresë për shoqërinë (Peshkopi)

2018-12-11
Në çfarë faze është zbatimi i ligjeve të reformës në drejtësi? Pse janë vonuar dhe kush e ka vonuar procesin e krijimit të strukturave të reja të drejtësisë? Çfarë rëndësie ka reformimi i sitemit të drejtësisë për shoqërinë shqiptare, dhe jo vetëm për sistemin?

Faqet