Aktivitete

KONFERENCA E IV-TË KOMBËTARE “PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT / PËR NJË LIGJ MË TË MIRË”

2018-06-12
Prezantim i Sistemit Elektronik të Kërkesave për Informacionwww.pyetshtetin.al

PortaVendore.al

2018-05-15
PortaVendore.al do të sherbejë si:

Prezantimi i platformes multifunksionale www.portavendore.al

2018-05-11
Porta Vendore fuqizon zërin tuaj! Informacion - Asistencë - Gazetari.

Organizohet konsultim me organizatat e shoqërisë civile mbi PBA 2019-2021

2018-04-27
EuroPartners Development, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, zhvilloi në datën 27 Prill 2018, në ambientet e Hotel Tirana International, seminarin e fazës së dytë me përfaqësuesit e OJF-ve si dhe ministrive të linjës.

Zyra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë

2018-04-24
Zyra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë mbështetur nga 

Faqet