Aktivitete

Përurimi i tregut publik Shkozë

2019-05-15
Varfëria është një nga pengesat më të mëdha për zhvillimin e një pjese të konsiderueshme të komunitetit rom dhe egjiptian. Prej vitesh, donatorë të ndryshëm kanë investuar në fushata ndërgjegjësimi, trajnime dhe ofrim shërbimesh, por pa sjellë  ndryshimin e dëshiruar. 

Beograd – Sa të përfshirë janë qytetarët në ndryshimin e realiteteve në Ballkanin Perendimor?

2019-02-18
Beograd – Sa të përfshirë janë qytetarët në ndryshimin e realiteteve në Ballkanin Perendimor?

Përfundon Shkolla Europiane 2018

2018-10-22
Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian, në partneritet me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

LevizAlbania prezanton 36 projektet fituese të Thirrjes V

2018-10-17
LevizAlbania organzoi ceremoninë e shpalljes së projekteve fituese për Thirrjen Nr.5.

Konferenca “Prezantimi i gjetjeve dhe konkluzioneve të nxjerra nga monitorimi i procesit të vetting-ut”

2018-06-14
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) më datë 14 qershor 2018 organizoi konferencën “Prezantimi i gjetjeve dhe konkluzioneve të nxjerra nga monitorimi i procesit të vetting-ut”.

Faqet