Aktivitete

PortaVendore.al

2018-05-15
PortaVendore.al do të sherbejë si:

Prezantimi i platformes multifunksionale www.portavendore.al

2018-05-11
Porta Vendore fuqizon zërin tuaj! Informacion - Asistencë - Gazetari.

Organizohet konsultim me organizatat e shoqërisë civile mbi PBA 2019-2021

2018-04-27
EuroPartners Development, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, zhvilloi në datën 27 Prill 2018, në ambientet e Hotel Tirana International, seminarin e fazës së dytë me përfaqësuesit e OJF-ve si dhe ministrive të linjës.

Zyra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë

2018-04-24
Zyra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë mbështetur nga 

Organizohet trajnim për rritjen e njohurive të shoqërisë civile mbi Programin Buxhetor Afatmesëm

2017-12-19
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqeria e Hapur për Shqipërinë, Europartners Develoment  synon të rrisë angazhimin e shoqërisë civile në drejtim të përmirësimit së transparencës së buxhetit dhe debatit qytetar në vendmarrjen e buxhet

Faqet