Aktivitete

Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Vlorë

2014-09-24
Në datën 24 Shtator u organizua aktiviteti i dytë i takimeve me fokusgrupin e organizatave të shoqërise civile në Vlorë, në funksion të diskutimit mbi 12 temat e përcjella paraprakisht nëpërmjet ftesës.

Reforma Kushtetuese dhe shoqëria civile - Forumi rajonal Shkodër

2014-09-19
Në datë 19 Shtator 2014, Qendra A.L.T.R.I zhvilloi takimin e parë me focus grupin e organizatave të shoqërisë civile në Shkodër.

Në mbledhjen e datës 2 Korrik, Këshilli i Ministrave propozon për shqyrtim në Kuvendin e Shqipërisë projekt ligjin për Kujdesin Paliativ

2014-07-03
Gjatë vitit 2011, OSFA ndërmori një studim i cili synoi rishikimin e të gjitha politikave, ligjeve dhe praktikave në Republikën e Shqipërisë të cilat mund të përmbanin potencialin e përfshirjes së Kujdesit Paliativ (KP) në sistemin e kujdesit shëndetësor duke përfshir

Fushata Kombëtare e Ndërgjegjësimit për Kujdesin Shëndetësor Paliativ

2013-10-01
Për dy vite me radhë, Programi i Shëndetit Publik të OSFA ka organizuar fushatat kombëtare për ndërgjegjësimin mbi ofrimin e shërbimit të Kujdesit Paliativ, si pjesë e nismës Globale për promovimin e ditës Ndërkombëtare të Kujdesit Paliativ.

Rigjallërimi i kulturës së debatit (operacional)

2013-12-08
Ky projekt u zbatua nga OSFA për dy vite rradhazi, 2012 dhe 2013 dhe kishte për qëllim kryesor promovimin e kulturës së debatit dhe mendimit kritik në Shqipëri tek të rinjtë e shkollave të mesme dhe studentët.

Faqet