Aktivitete

Tryezë e Rrumbullakët “Aksesueshmëria e Personave me Aftësi të Kufizuar në Tiranë”

2014-01-20
Shoqata Megaphone, në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të projektit “Harta e Aksesit të Tiranës”, mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë - Soros, më datë 20.01.2014 zhvilloi tryezën e rrumbullakët me temë “Aksesueshmëria e Personave me Aftësëi të Kufizuara në Tiranë”.

Përmirësimi i politikës dhe praktikës "Altertekst" nëpërmjet pjesëmarrjes së gjerë

2011-02-10
Ditën e enjte, datë 10 shkurt 2011, në mjediset e hotel Tirana International Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) zhvilloi workshopin me temë: “Përmirësimi i politikës dhe praktikës “Altertekst” nëpërmjet pjesëmarrjes së gjerë”.

Konferencë rajonale për pjesëmarrjen e minoriteteve etnike në arsim

2011-04-07
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros në bashkëpunim me disa organizata partnere në Kosovë, Serbi, Kroaci, Bosnjë dhe Herzegovinë gjatë ditëve 8 dhe 10 Prill 2011 në mjediset e Hotel Adriatikut në Durrës, zhvilloi konferencën rajonale “Fuqizimi i pjesëmarrjes së grupeve të interesit në

Vendime te Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi

2014-01-14
Të nderuar kolegë dhe partnerë/Dear colleagues and partners,

Tryezë e rrumbullakët për diskutime mbi projektligjin “Për njoftimin dhe konsultimin publik”

2013-12-20
Më datë, 18.12.2013 Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike, mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, organizoi një tryezë për të mbledhur komente e sugjerime mbi projektligjin “Për njoftimin dhe konsultimin publik”.

Faqet