Aktivitete

Qytetarët për Drejtësinë: Reforma në drejtësi, si sfidë për sistemin dhe shpresë për shoqërinë (Peshkopi)

2018-12-11
Në çfarë faze është zbatimi i ligjeve të reformës në drejtësi? Pse janë vonuar dhe kush e ka vonuar procesin e krijimit të strukturave të reja të drejtësisë? Çfarë rëndësie ka reformimi i sitemit të drejtësisë për shoqërinë shqiptare, dhe jo vetëm për sistemin?

Ligjërimi mbi reformën në drejtësi dhe vendimmarrja e organeve të vettingut.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) dhe Instituti i Studimeve Politike (ISP)...

Përfundon Shkolla Europiane 2018

2018-10-22
Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian, në partneritet me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

ISP: Takim me studentë në Universitetin “Fan Noli” Korçë

2018-11-12
Në kuadër të projektit “Reforma në drejtësi: me qytetarët dhe për qytetarët. Nga ligjet tek jetësimi praktik.

Faqet