Aktivitete

Prezantim Studimi “Evoluimi i strukturave të organizuara kriminale në Shqipëri”

2017-12-01
Studimi mbi evoluimin e organizatave kriminale analizon në mënyrë empirike trendin e krimit të organizuar në Shqipëri. Gjithashtu për herë të parë ky studim rreket të paraqesë një hartë të grupeve kriminale të cilët janë ende aktivë.

Seminar orientues në kuadër të projektit ‘Rritja e presionit civil mbi hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2019 – 2021 dhe Buxhetit vjetor 2019’

2017-11-15
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqeria e Hapur për Shqipërinë, Europartners synon të rrisë angazhimin e shoqërisë civile në drejtim të përmirësimit së transparencës së buxhetit dhe debatit qytetar në vendmarrjen e buxhetit publik në

Shkolla Verore Europiane 2017

2017-09-22
Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian, në partneritet me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Forumi i dytë i debatit të OSF ALUMNI

2017-06-15
Në datë 15 Qershor 2017, u zhvillua Forumi i dytë i debatit të OSF ALUMNI, me temën: “BE – Identiteti dhe sfida e multikulturalizimit”

Gjetjet e monitorimit të zbatimit të Ligjit “Për njoftimin dhe konsultimin publik”

2017-05-26
Më datë 26 Maj 2017, Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) organizoi një tryezë diskutimi për prezantimin e gjetjeve të monitorimit të 19 Ministrive dhe Këshillit të Ministrave lidhur me zbatimin e Lgjit nr.146 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”

Faqet