Aktivitete

Prezantohet monitorimi i zbatimit të ligjit të Efiçencës së Energjisë përgjatë vitit 2016

2016-12-19
Një punim monitorues mbi zbatimin e ligjit të Efiçencës së Energjisë u prezantua sot në një tryezë të rrumbullakët me qëllim nxitjen e një diskutimi konstruktiv mes aktorëve të ndryshëm në këtë sektor.

Projekti ‘Mbështetja e Shkollës Verore mbi Integrimin Europian 2016’

2016-09-26
Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, në partneritet me Fondacionin dhe Rrjetin e Informimit të Bashkimit Europian organizuan në datat 26-30 Shtator 2016 raundin e parë të Shkollës Verore Evropiane.

Panair i produkteve të fermave blegtorale

2016-10-14
Panairi i produkteve të fermave blegtorale

Konferenca Kombëtare "Aksesi në informacion, këshillim dhe ndihmë aktive"

2016-10-03
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë organizoi më 3 Tetor 2016 konferencën kombëtare nën projektin ‘Triple A Aksesi në Informacion, Këshillim dhe Ndihmë Aktive’.

Mbështetje për kërkimet e alumnëve të Shkollës Politike mbi politikat në nivel vendor

2016-09-01
Akademia e Studimeve Politike (ASP) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), po zbaton një cikël aktivitetesh kërkimore dhe advokuese me synim përmirësimin e politikave në nivel vendor.

Faqet