Foto nga projekti “SHTËPIA E KONSUMATORIT - forcimi i zbatimit të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të konsumatorëve në Shqipëri”