Integrimi evropian i Shqipërisë dhe Kosovës: Bashkëpunimi dhe sfidat e zgjerimit