Fellowships nga fondacioni “Robert Bosch” për studiues kërkimorë nga vendet e Europës Juglindore

Tematika: 

Shkarko Dokumentat: 

Janë hapur aplikimet për Fellowships nga fondacioni “Robert Bosch”, për studiues kërkimorë nga vendet e Europës Juglindore për në Institutin e Shkencave Humane në Vienë, Austri. Afati i fundit për aplikim
është 6 qershor 2011.