Komiteti Shqiptar i Helsinkit: Projekti "Vettingu në lupë"

"Vettingu në lupë" është një projekt që po zbatohet nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, me mbështetjen financiare të Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine. Qëllimi i projektit është monitorimi i procesit të Vettingut, ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve.