Publikime

09 Tetor 2018

Prindërit e fëmijëve me aftësi ndryshe të mbështetur nga ...

20 Shtator 2018

Projektligji i hartuar nga Qendra per Nisma Ligjvenese Qytetare me mbeshtetjen e Fondacionit, i cili ka ndjekur nje proces...

24 Prill 2018

Zyra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë mbështetur nga ...

01 Dhjetor 2017

Nisur nga problematika e shfaqur në vitet e fundit në lidhje me rritjen e kultivimit dhe trafikut të narkotikëve dhe luftën...

Faqet