Publikime

12 Shkurt 2019

Instituti Shqiptar i Medias, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqiperinë, ka realizuar dhe publikuar ne muajin...

09 Tetor 2018

Prindërit e fëmijëve me aftësi ndryshe të mbështetur nga ...

20 Shtator 2018

Projektligji i hartuar nga Qendra per Nisma Ligjvenese Qytetare me mbeshtetjen e Fondacionit, i cili ka ndjekur nje proces...

24 Prill 2018

Zyra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë mbështetur nga ...

Faqet