Publikime

24 Prill 2018

Zyra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë mbështetur nga ...

01 Dhjetor 2017

Nisur nga problematika e shfaqur në vitet e fundit në lidhje me rritjen e kultivimit dhe trafikut të narkotikëve dhe luftën...

01 Dhjetor 2017

Objekti i këtij Studimi është evidentimi i shfaqjes dhe evoluimit të strukturave të krimit të organizuar gjatë periudhës 1990-...

11 Nëntor 2017

Kontrolli i Lartë i Shtetit i trembet sulmit politik, nëse kontrollon fondet e partive politike.

Faqet