Publikime

09 Mars 2017

Një projektligj i A.M.F. synon të reduktojë kostot nga aksidentet për kompanitë e sigurimit duke ulur masën e dëmshpërblimit për të aksidentuarit...

25 Janar 2017

Studimi “Pandëshkueshmëria si Perceptim dhe Eksperiencë e Qytetarëve Shqiptare” u krye nga Instituti...

13 Janar 2017

Këto fletëpalosje informojnë në lidhje me konceptet kryesore që çdo konsumator duhet të zotërojë dhe si mund të ankohet në rrugë institucionale...

13 Dhjetor 2016

Financimi i Arsimit Parauniversitar përmes Buxheti të Shtetit për Vitin 2017 do të jetë rreth 30 Milion Euro më i ulët se...

Faqet