CSDG: Krijimi i GJYKATAVE TË POSAÇME & SPAK | Video

01 Prill 2019

Video informuese e realizuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Mendimet e shprehura në këtë material janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë mendimet e donatorit.