ISP - Cfarë është Vetingu në Drejtësi? | Video

12 Tetor 2018

Video ndërgjegjësuese e përgatitur nga stafi i Institutit të Studimeve Politike (www.isp.com.al) në kuadër të projektit “Reforma në drejtësi: me qytetarët dhe për qytetarët. Nga ligjet tek jetësimi praktik. Informim, lobim dhe monitorim” mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të programit mbi reformën në drejtësi.

Mendimet e shprehura në këtë material janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë mendimet e Fondacionit.