Publikime

01 Prill 2019

Video informuese e realizuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur...

12 Mars 2019

Monitorimi i ligjërimit politik e publik për reformën në drejtësi i kryer nga Instituti për Studime Politike ka treguar se...

05 Shkurt 2019

Rëndësia e arritjes së objektivave strategjikë të reformës përkundrejt sfidave të procesit: Fillimi i procedurave për ngritjen...

05 Shtator 2019

SPAK info është një përmbledhje e shkurtër e zhvillimeve mujore në lidhje me procesin e krijimit të institucioneve të reja në ...

12 Shkurt 2019

Instituti Shqiptar i Medias, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqiperinë, ka realizuar dhe publikuar ne muajin...

Faqet