Publikime

01 Dhjetor 2017

Nisur nga problematika e shfaqur në vitet e fundit në lidhje me rritjen e kultivimit dhe trafikut të narkotikëve dhe luftën...

01 Dhjetor 2017

Objekti i këtij Studimi është evidentimi i shfaqjes dhe evoluimit të strukturave të krimit të organizuar gjatë periudhës 1990-...

11 Nëntor 2017

Kontrolli i Lartë i Shtetit i trembet sulmit politik, nëse kontrollon fondet e partive politike.

11 Nëntor 2017

Shumë kallëzime penale të nisura nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, për pak dënime në përfundim të procesit.

11 Nëntor 2017

Tejkalimi i afatit të hetimit nga organi i Prokurorisë shpëton zyrtarët e kallëzuar nga KLSH

Faqet