Publikime

10 Tetor 2018

E ballafaquar me korrupsionin mjaft të përhapur dhe kërcënimin e një krimi të organizuar gjithnjë e më të fuqishëm, qeveria dhe...

02 Tetor 2018

Dëshironi të njihni më shumë reformën në drejtësi, institucionet e reja që do të krijohen apo ndryshohen?

20 Shtator 2018

Projektligji i hartuar nga Qendra per Nisma Ligjvenese Qytetare me mbeshtetjen e Fondacionit, i cili ka ndjekur nje proces...

10 Gusht 2018

Korrupsioni, si shkaktuesi kryesor i degradimit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri, është një ndër problemet kryesore që...

10 Korrik 2018

Drejtësia si një element themelor dhe garantues i demokracisë luan një rol thelbësor në mbarëvajtjen e shoqërisë.

Faqet