Publikime

12 Qershor 2019

Ky Raport Monitorimi u përgatit nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes në kuadër të projektit: “Forcimi i...

06 Maj 2019

Fillimi i ushtrimit të kompetencave të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) në...

01 Prill 2019

Video informuese e realizuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur...

12 Mars 2019

Monitorimi i ligjërimit politik e publik për reformën në drejtësi i kryer nga Instituti për Studime Politike ka treguar se...

Faqet