Publikime

11 Tetor 2019

Numri i pestë i SPAK Monitor (Qershor 2019-Gusht 2019) trajton ecurinë e procesit të rivlerësimit për prokurorët dhe gjyqtarët...

12 Qershor 2019

Ky Raport Monitorimi u përgatit nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes në kuadër të projektit: “Forcimi i...

06 Maj 2019

Fillimi i ushtrimit të kompetencave të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) në...

01 Prill 2019

Video informuese e realizuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur...

Faqet