Publikime

13 Dhjetor 2016

Financimi i Arsimit Parauniversitar përmes Buxheti të Shtetit për Vitin 2017 do të jetë rreth 30 Milion Euro më i ulët se...

16 Mars 2016

Gjetjet e studimit pasurojnë, informojnë dhe njëkohësisht shërbejnë si bazë për procesin e debatit brenda komuniteteve të shkollave për...

30 Qershor 2014

Ky studim paraqet ecurine e politikes se Altertekstit gjate vitit 2012 si dhe nje krahasim te problematikave nder vite (2010-2011-2012).

16 Mars 2011

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, pas një procesi monitorimi të zbatimit të politikës së Altertekstit gjatë vitit 2010 dhe konsultimit...

26 Tetor 2011

Ky raport i shkurtёr ёshtё pёrgatitur duke u mbёshtetur nё gjetjet dhe pёrfundimet e njё studimi kombëtar tё pikёpamjeve, qёndrimit dhe praktikave...

Faqet