Hapur

Bursa për studentë ROM (Hapur)

Programi për Bursa i REF (Roma Education Fund)  shpall hapjen e aplikimeve në kuader të programit të Bursave  për studentë Romë në nivel Universitar e Pasuniversitar.

Aplikime për Bursa Kërkimore për Studentë PHD dhe/ose Staf Akademik (Hapur)

Programi i Bursave të Fondacionit Shoqëria e Hapur – Soros, shpall thirrjen për Aplikime për Bursat : Civil Society Scholar Awards ( CSSA ), për  vitin Akademik 2014 -2015.

QËLLIMI :

Faqet