Mbyllur

Bursa i REF-Roma Education Fund (REF) shpall vitin e dymbëdhjetë të Programit të Bursave (Mbyllur)

Programi për Bursa i REF-Roma Education Fund (REF) shpall vitin e dymbëdhjetë të Programit të Bursave për studentë Romë dhe Egjiptianë në nivel universitar e pasuniversitar.

Hapjen e aplikimeve për bursat Global Supplementary Grant Program (GSGP) (Mbyllur)

Programi i Bursave të Fondacioneve të Shoqërisë së Hapur njofton hapjen e aplikimeve për bursat Global Supplementary Grant Program (GSGP) për vitin akademik 2011 – 2012. GSGP ofron bursa plotësuese për vende nga Europa Lindore dhe Qendrore, ish-Bashkimi Sovjetik dhe Mongolia, Lindja e Mesme/Afërt dhe Azia Jugore.

Faqet