Mbyllur

Hapet thirrja për studime 4-vjecare në Universitetin Amerikan të Bullgarisë AUBG

Afati i aplikimi është data 26 Shkurt 2019, por për tu përfshirë në testimin falas TOEFL ITP duhet të aplikoni përpara datës 31 Dhjetor 2018 sipas udhëzimeve.

Shtyhet afati i Aplikmit per Bursa per Studime Universitare ne Universitetin Amerikan te Selanikut | Viti akademik 2018-2019

Viti akademik 2018-2019 - Bursa të pjesshme për studime universitare (BA) 4–vjeçare dhe për studime pasuniversitare Master 1-vjecar

Faqet