Media

Në kuadër të Startegjisë 2014-2017, Fondacioni do të vazhdojë të kontribuojë në fushën e Medias, nëpërmjet disa ndërhyrjeve dhe projekteve specifike :

- Barazi dhe Përfshirje në Media :  Kontribut për të ofruar përmbajtje mediatike cilësore lidhur me grupet vulnerabel, duke  garantuar etikë, profesionalizëm dhe diversitet.

- Gazetaria Investigative : Kontribut për Rritjen e raportimit investigativ dhe zhvillim kapacitetesh lidhur me të

- Konkursi Mediatik “RRATHË” : Promovim i punës së të rinjve dhe formave të reja të Medias Qytetare, nëpërmjet realizimit të video-dokuementarëve me tematikë sociale. 

Aktivitete

PortaVendore.al

15 Maj 2018
PortaVendore.al do të sherbejë si:

Njoftime

Nisma PortaVendore.al

15 Maj 2018
Platforma multi-funksionale në mbështetje të demokracisë në nivel vendor.

Aktivitete

Prezantimi i platformes multifunksionale www.portavendore.al

11 Maj 2018
Porta Vendore fuqizon zërin tuaj! Informacion - Asistencë - Gazetari.

Aktivitete

Ceremonia e ndarjes së çmimeve "RRATHË IV"

07 Dhjetor 2017
Datë 6 Dhjetor 2017

Njoftime

Thirrje për artikuj investigativë në fushën e Mbrojtjes së Konsumatorëve

13 Tetor 2017
Afati i Aplikimit:15 Tetor 2017

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni