Qeverisja dhe Llogaridhënia

Fondacioni ka ndërrmarë këtë nismë që të nxisë aktivizimin qytetar, në kërkim të llogaridhënies dhe mbikqyrjes publike. Për ta arritur këtë, Fondacioni do të nxisë fushata monitorimi, diskutimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe institucionet e pavarura. Partneriteti i Fondacionit me grupet e interesit do të sigurojë angazhimin e tyre që në fillim të çdo fushate monitorimi/advokimi në mënyrë që ata të jenë të përfshirë, që do të mundësojë kuptimin më të mirë të informacionit të mbledhur nga monitorimi apo të përdorur nga nisma advokuese, si dhe do të ndihmojë në përdorimin cilësor të informacionit në mbështetje të shqetësimit të tyre. Në vijim të realizimit të punës monitoruese, Fondacioni së bashku me partenerët, do të organizojë forma të ndryshme të diskutimit publik duke u përqëndruar në çështjet shqetësuese dhe diskutimin e alternativave. Duke u bazuar në rezultatet e fazave të monitorimit dhe diskutimit, reagimet mund të variojnë nga fushatat mediatike, ‘diplomacia’ e heshtur e deri tek mobilizimi dhe protestat e qytetarëve.

Publikime

Qëndra për Studimet Parlamentare publikon numrin 2 të Buletinit Informativ mbi Kuvendin në procesin e integrimit

20 Mars 2012
Qendra e Studimeve Parlamentare në kuadër të zbatimit të projektit me titull: Rritja e rolit të Parlamentit në procesin e integrimit përmes pjesëmarrjes legjislative dhe transparencës, mbështetur n

Publikime

Fondacioni paraqet rekomandimet për Prioritetet 1-4 në kuadër të hartimit të Planit të Veprimit për Adresimin e 12 Prioriteteve

20 Shkurt 2012
Më datë 15 shkurt 2012, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë mori pjesë në seancën dëgjimore me shoqërinë civile të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Integrimin Europian për të marrë k

Publikime

Prezantohet Raporti i Monitorimit Qytetar të Zbatimit të Planit të Veprimit për Luftën kundër Korrupsionit për vitin 2010

19 Dhjetor 2011
Vetëm 59% e masave të parashikuara janë realizuar në vitin 2010 nga MD, METE, MSh dhe Policia e Shtetit

Publikime

Prezantohet Raporti i Monitorimit Qytetar të Zbatimit të Planit të Veprimit për Luftën kundër Korrupsionit për vitin 2010

19 Dhjetor 2011
Vetëm 59% e masave të parashikuara janë realizuar në vitin 2010 nga MD, METE, MSh dhe Policia e Shtetit 

Publikime

Publikohet Buletini Informativ “Parlamenti ne Procesin e Integrimit”

15 Dhjetor 2011
Qendra e Studimeve Parlamentare në kuadër të zbatimit të projektit me titull: Rritja e rolit të Parlamentit në procesin e integrimit përmes pjesëmarrjes legjislative dhe transparencës, mbështetur n

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: