Qeverisja dhe Llogaridhënia

Fondacioni ka ndërrmarë këtë nismë që të nxisë aktivizimin qytetar, në kërkim të llogaridhënies dhe mbikqyrjes publike. Për ta arritur këtë, Fondacioni do të nxisë fushata monitorimi, diskutimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe institucionet e pavarura. Partneriteti i Fondacionit me grupet e interesit do të sigurojë angazhimin e tyre që në fillim të çdo fushate monitorimi/advokimi në mënyrë që ata të jenë të përfshirë, që do të mundësojë kuptimin më të mirë të informacionit të mbledhur nga monitorimi apo të përdorur nga nisma advokuese, si dhe do të ndihmojë në përdorimin cilësor të informacionit në mbështetje të shqetësimit të tyre. Në vijim të realizimit të punës monitoruese, Fondacioni së bashku me partenerët, do të organizojë forma të ndryshme të diskutimit publik duke u përqëndruar në çështjet shqetësuese dhe diskutimin e alternativave. Duke u bazuar në rezultatet e fazave të monitorimit dhe diskutimit, reagimet mund të variojnë nga fushatat mediatike, ‘diplomacia’ e heshtur e deri tek mobilizimi dhe protestat e qytetarëve.

Njoftime

Vetvlerësimi i transparencës nga ana e Institucioneve të Pushtetit Qendror

01 Tetor 2018
Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në bashkëpunim me Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, organizuan trajnimin në lidhj

Njoftime

Finalizohet faza e dytë e mbështetjes së kërkimeve mbi politikat në nivel vendor

28 Shtator 2018
Akademia e Studimeve Politike (ASP) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), mbyllën fazën e dytë të mbështetjes për puni

Njoftime

SHKOLLA EUROPIANE 2018 - THIRRJE PËR APLIKIM

27 Shtator 2018
Afati për aplikime 05.10.2018

Njoftime

Starton projekti ‘Ulja e vdekshmërisë dhe komplikacioneve nga Deficiti Neonatal G6PD (Favizmi)’

22 Shtator 2018
Në shtator 2018 filloi projekti ‘Ulja e vdekshmërisë dhe komplikacioneve nga Deficiti Neonatal G6PD (Favizmi)’, i zbatuar nga

Publikime

E drejta e 20.000 zgjedhësve për të propozuar një nismë ligjvënëse

20 Shtator 2018
Projektligji i hartuar nga Qendra per Nisma Ligjvenese Qytetare me mbeshtetjen e Fondacionit, i cili ka ndjekur nje proces advokimi dhe konsultimi per me shume se 1 vit me aktore

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: