Qeverisja dhe Llogaridhënia

Fondacioni ka ndërrmarë këtë nismë që të nxisë aktivizimin qytetar, në kërkim të llogaridhënies dhe mbikqyrjes publike. Për ta arritur këtë, Fondacioni do të nxisë fushata monitorimi, diskutimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe institucionet e pavarura. Partneriteti i Fondacionit me grupet e interesit do të sigurojë angazhimin e tyre që në fillim të çdo fushate monitorimi/advokimi në mënyrë që ata të jenë të përfshirë, që do të mundësojë kuptimin më të mirë të informacionit të mbledhur nga monitorimi apo të përdorur nga nisma advokuese, si dhe do të ndihmojë në përdorimin cilësor të informacionit në mbështetje të shqetësimit të tyre. Në vijim të realizimit të punës monitoruese, Fondacioni së bashku me partenerët, do të organizojë forma të ndryshme të diskutimit publik duke u përqëndruar në çështjet shqetësuese dhe diskutimin e alternativave. Duke u bazuar në rezultatet e fazave të monitorimit dhe diskutimit, reagimet mund të variojnë nga fushatat mediatike, ‘diplomacia’ e heshtur e deri tek mobilizimi dhe protestat e qytetarëve.

Njoftime

Përfundon projekti: Zhvillimi i Ndërmarrjeve Sociale në Shqipëri: Drejt një kuadri ligjor dhe praktik mundësues

08 Mars 2019
Projekti u zbatua përgjatë periudhës Tetor 2018 – Shkurt 2019

Njoftime

Përfundon projekti ‘Rritja e presionit civil mbi hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm dhe Buxhetit vjetor 2019’

11 Janar 2019
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqeria e Hapur për Shqipërinë, Europartners Develoment  zbatoi projektin ‘Rritja e presionit civil m

Njoftime

Procesi i Berlinit nën hijen e Brexit: Lidhja e përpjekjeve të monitorimit të OSHC-ve

07 Janar 2019
Projekti ‘Procesi i Berlinit nën hijen e Brexit: Lidhja e përpjekjeve të monitorimit të OSHC-ve’, financuar nga European Fund for the Balkans, u zbatua nga Instituti për Demokrac

Njoftime

Starton edicioni i II-të i projektit “Re-Debate – Rigjallërimi i Kulturës së Debatit”

26 Nëntor 2018
Pas suksesit të “Re-Debate 4.0 ...

Aktivitete

Përfundon Shkolla Europiane 2018

23 Nëntor 2018
Këshilli Kombëtar i Integrimit Europ

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: