Qeverisja dhe Llogaridhënia

Fondacioni ka ndërrmarë këtë nismë që të nxisë aktivizimin qytetar, në kërkim të llogaridhënies dhe mbikqyrjes publike. Për ta arritur këtë, Fondacioni do të nxisë fushata monitorimi, diskutimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe institucionet e pavarura. Partneriteti i Fondacionit me grupet e interesit do të sigurojë angazhimin e tyre që në fillim të çdo fushate monitorimi/advokimi në mënyrë që ata të jenë të përfshirë, që do të mundësojë kuptimin më të mirë të informacionit të mbledhur nga monitorimi apo të përdorur nga nisma advokuese, si dhe do të ndihmojë në përdorimin cilësor të informacionit në mbështetje të shqetësimit të tyre. Në vijim të realizimit të punës monitoruese, Fondacioni së bashku me partenerët, do të organizojë forma të ndryshme të diskutimit publik duke u përqëndruar në çështjet shqetësuese dhe diskutimin e alternativave. Duke u bazuar në rezultatet e fazave të monitorimit dhe diskutimit, reagimet mund të variojnë nga fushatat mediatike, ‘diplomacia’ e heshtur e deri tek mobilizimi dhe protestat e qytetarëve.

Njoftime

Deklaratë për Median: Organizimi i prezantimit të Raportit të Hulumtimit ‘Shqipëri – Kosovë, Dekonstruktimi i idesë së bashkimit – Perceptimet e qytetarëve për bashkëpunimin mes dy vendeve’

20 Nëntor 2019
Më 26 Nëntor 2019, Fondacioni Shoqëria e Hapur për  Shqipërinë (OSFA) dhe Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) do të prezantojnë...

Njoftime

Thirrje për aplikim - Shkolla e integrimit europian 2019

16 Tetor 2019
Pjesëmarrësit e interesuar janë të lutur të dërgojnë brenda datës 28.10.2019

Njoftime

Fondacioni “Së Bashku” mbyll me sukses projektin: “Jetesa e pavarur: mbёshtetja e kauzës duke afruar Shqipërinë më pranё standardeve tё Bashkimit Evropian”

08 Tetor 2019
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, ‘Fondacioni Së Bashku’ zbatoi me sukses përgjatë 2019

Njoftime

Vazhdon projekti ‘Shtëpia e Konsumatorit – forcimi i zbatimit të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të konsumatorëve në Shqipëri’

24 Shtator 2019
Qëllimi i këtij projekti është të inkurajojë edukimin e vazhdueshëm të konsumatorëve për të drejtat e tyre dhe të nxisë reagimin e institucioneve publike dhe qytetarëve për mbrojtjen e interesave të tyre.

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: