Qeverisja dhe Llogaridhënia

Fondacioni ka ndërrmarë këtë nismë që të nxisë aktivizimin qytetar, në kërkim të llogaridhënies dhe mbikqyrjes publike. Për ta arritur këtë, Fondacioni do të nxisë fushata monitorimi, diskutimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe institucionet e pavarura. Partneriteti i Fondacionit me grupet e interesit do të sigurojë angazhimin e tyre që në fillim të çdo fushate monitorimi/advokimi në mënyrë që ata të jenë të përfshirë, që do të mundësojë kuptimin më të mirë të informacionit të mbledhur nga monitorimi apo të përdorur nga nisma advokuese, si dhe do të ndihmojë në përdorimin cilësor të informacionit në mbështetje të shqetësimit të tyre. Në vijim të realizimit të punës monitoruese, Fondacioni së bashku me partenerët, do të organizojë forma të ndryshme të diskutimit publik duke u përqëndruar në çështjet shqetësuese dhe diskutimin e alternativave. Duke u bazuar në rezultatet e fazave të monitorimit dhe diskutimit, reagimet mund të variojnë nga fushatat mediatike, ‘diplomacia’ e heshtur e deri tek mobilizimi dhe protestat e qytetarëve.

Njoftime

Projekti ‘Bashkitë për në Evropë’

17 Janar 2018
Projekti ‘Bashkitë për në Evropë’, është një nismë e Bashkimit e Evropian, e cila synon të rrisë kapacitetet e Njësive të Qeverisjes Vendore në Shqipëri në kuadër të proçesit të integrimit evropian të vendit.

Njoftime

Përfundon projekti ‘Rinia udhëheq aktivizmin dhe ndryshimin 2017’

27 Dhjetor 2017
Projekti ‘Rinia udhëheq aktivizmin dhe ndryshimin 2017’ ka nisur në vitin 2015 dhe është zbatuar për të tretin vit rradhazi me synim fuqizimin dhe aftësimin e të rinjve shqiptarë

Njoftime

Përfundon projekti ‘Ballkani Perëndimor dhe Procesi i Berlinit’

18 Dhjetor 2017
EU Policy Hub në partneritet me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë me mbështetjen e European Fund for the Balkans zbatoi projektin ‘Ballkani Perëndimor dhe Procesi i Ber

Njoftime

Starton Projekti "Re-Debate 4.0, Rigjallërimi i kulturës së debatit"

10 Dhjetor 2017
Projekti më i ri i Organizatës LIBURNETIK i mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Njoftime

Fillon zbatimi i projektit: Rritja e presionit civil mbi hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2019 – 2021 dhe Buxhetit vjetor 2019

04 Shtator 2017
Transparenca dhe pjesëmarrja e publikut në hartimin e politikave buxhetore ka qenë dhe mbetet një problem në Shqipëri.

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: