Shteti i së Drejtës

Ky program u riaktivizua në Fondacion në vitin 2010 për të kontribuar në mënyrë të qëndrueshme dhe profesionale në rrugëtimin e gjatë e të vështirë të Shqipërisë për forcimin e shtetit të së drejtës dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Mungesa e një sistemi gjyqësor të pavarur, transparent dhe efiçent, mungesa e aksesit në drejtësi, korrupsioni, mangësitë në kapacitetet profesionale të aktorëve të sistemit, polarizimi politik i skajshëm i jetës publike si dhe mungesa e besimit të qytetarëve janë disa nga sfidat më madhore në fokus të veprimtarisë së Fondacionit. Në kuadër të këtij programi, Fondacioni kontribuon në fuqizimin dhe mbështetjen e shoqërisë civile me qëllim zgjerimin e hapësirës për të menduarin kritik, ofrimin e një qasjeje alternative dhe pasurimin e kulturës së debatit profesional mbi këto sfida përmes angazhimit të profesionistëve dhe ekspertizës së pavarur të shoqërisë civile. Gjithashtu, një tjetër prioritet është nxitja e avokatisë/litigimit strategjik për çështje me interes të lartë publik me synim evidentimin e praktikave të pandëshkueshmërisë, promovimin e të drejtave të njeriut dhe nxitjen e ndryshimeve sistematike ligjore dhe praktike.

Aktivitete

Trajnim i gjyqtarëve të rrethit gjyqësor të Tiranës mbi ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi

05 Mars 2014
Grupi Shqiptar i të Drejtave të Njeriut (GSGDNJ) mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, ndërmoi iniciativën për t’u ardhur në ndihmë trupës së gjyqtarëve në rrethin gjyqë

Njoftime

Ndihmë juridike pa pagesë në interes publik për individë dhe grupe interesi në nevojë

05 Mars 2014
Qendra “Res Publica” nën mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros është duke implementuar projektin “Ndihmë juridike në interes publik për individë dhe grupe interesi në nevo

Publikime

Udhezues per parandalimin e financimit të terrorizmit nga organizatat jofitimprurëse

05 Mars 2014
Ky udhëzues shërben si udhërrëfyes për t’i ndihmuar OJF-të shqiptare që të veprojnë në përputhje me legjislacionin kombëtar për parandalimin e financimit të terrorizmit dhe praktikat më të mira ndë

Publikime

Vendimmarrja në Kuvendin e Shqipërisë dhe pjesëmarrja e publikut në ligjbërje

05 Mars 2014
Qendra e Studimeve Parlamentare (QSP) në 27 shtator 2011, në mjediset e hotel “Rogner Europapark” zhvilloi një konferencë shtypi ku bëri publike raportin e monitorimit të veprimtarisë së Kuvendit t

Publikime

Publikohet numri i katërt i buletinit “Respublicata”

05 Mars 2014
Qendra “Res Publica” në kuadrin e një projekti të mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros vijon të zbatojë projektin “Ndihmë juridike në interes publik për individë dhe gru

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: