Shteti i së Drejtës

Ky program u riaktivizua në Fondacion në vitin 2010 për të kontribuar në mënyrë të qëndrueshme dhe profesionale në rrugëtimin e gjatë e të vështirë të Shqipërisë për forcimin e shtetit të së drejtës dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Mungesa e një sistemi gjyqësor të pavarur, transparent dhe efiçent, mungesa e aksesit në drejtësi, korrupsioni, mangësitë në kapacitetet profesionale të aktorëve të sistemit, polarizimi politik i skajshëm i jetës publike si dhe mungesa e besimit të qytetarëve janë disa nga sfidat më madhore në fokus të veprimtarisë së Fondacionit. Në kuadër të këtij programi, Fondacioni kontribuon në fuqizimin dhe mbështetjen e shoqërisë civile me qëllim zgjerimin e hapësirës për të menduarin kritik, ofrimin e një qasjeje alternative dhe pasurimin e kulturës së debatit profesional mbi këto sfida përmes angazhimit të profesionistëve dhe ekspertizës së pavarur të shoqërisë civile. Gjithashtu, një tjetër prioritet është nxitja e avokatisë/litigimit strategjik për çështje me interes të lartë publik me synim evidentimin e praktikave të pandëshkueshmërisë, promovimin e të drejtave të njeriut dhe nxitjen e ndryshimeve sistematike ligjore dhe praktike.

Njoftime

Komiteti Shqiptar i Helsinkit | Deklaratë për Shtyp

20 Korrik 2018
DREJTORIA E SIGURIMIT TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR I HAP RRUGË TRANSPARENCËS PËR TË DHËNAT E KËRKUARA PËR FIGURËN E SUBJEKTEVE NË KUADËR TË VETTINGUT

Publikime

Çfarë është reforma në drejtësi? Pse na përket kaq shumë të gjithëve? | Video

10 Korrik 2018
Drejtësia si një element themelor dhe garantues i demokracisë luan një rol thelbësor në mbarëvajtjen e shoqërisë.

Aktivitete

Konferenca “Prezantimi i gjetjeve dhe konkluzioneve të nxjerra nga monitorimi i procesit të vetting-ut”

27 Qershor 2018
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) më datë 14 qershor 2018 organizoi konferencën “Prezantimi i gjetjeve dhe konkluzioneve të nxjerra nga monitorimi i procesit të vetting-ut”.

Publikime

Reforma në Drejtësi dhe Pavarësia e Pushteteve | Video

10 Maj 2018
Reforma në Drejtësi ka për qëllim ngritjen e sistemit të pavarur të drejtësisë nëpërmjet transformimit të mënyrës së qeverisjes së sistemit, përmirësimit të statusit të gjyqtarëv

Publikime

KShH - Video ndërgjegjësuese (Vettingu në Lupë)

02 Maj 2018
Të bëhesh bashkëpunëtor i drejtësisë sot, ndihmon që të korruptuarit mos të jenë më pjesë e sistemit nesër!

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: