Shteti i së Drejtës

Ky program u riaktivizua në Fondacion në vitin 2010 për të kontribuar në mënyrë të qëndrueshme dhe profesionale në rrugëtimin e gjatë e të vështirë të Shqipërisë për forcimin e shtetit të së drejtës dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Mungesa e një sistemi gjyqësor të pavarur, transparent dhe efiçent, mungesa e aksesit në drejtësi, korrupsioni, mangësitë në kapacitetet profesionale të aktorëve të sistemit, polarizimi politik i skajshëm i jetës publike si dhe mungesa e besimit të qytetarëve janë disa nga sfidat më madhore në fokus të veprimtarisë së Fondacionit. Në kuadër të këtij programi, Fondacioni kontribuon në fuqizimin dhe mbështetjen e shoqërisë civile me qëllim zgjerimin e hapësirës për të menduarin kritik, ofrimin e një qasjeje alternative dhe pasurimin e kulturës së debatit profesional mbi këto sfida përmes angazhimit të profesionistëve dhe ekspertizës së pavarur të shoqërisë civile. Gjithashtu, një tjetër prioritet është nxitja e avokatisë/litigimit strategjik për çështje me interes të lartë publik me synim evidentimin e praktikave të pandëshkueshmërisë, promovimin e të drejtave të njeriut dhe nxitjen e ndryshimeve sistematike ligjore dhe praktike.

Aktivitete

INFOCIP shpall gjetjet “Vlerësimi i afateve në shqyrtimin gjyqësor administrativ dhe dorëzimin e vendimeve”

15 Qershor 2016
INFOCIP shpalli në prani të autoriteteve më të larta të ekzekutivit, gjyqësorit dhe aktorëve ndërkombëtarë që implementojnë programe në sistemin e drejtësisë “Vlerësimin Kombëtar

Aktivitete

Konsultimi publik lidhur me Reformën në Drejtësi | Forumi i dytë rajonal Vlorë

25 Qershor 2015
Forumi i dytë rajonal në Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë lidhur me ndryshimet kushtetuese dhe Gjykatën Kus

Aktivitete

Konsultimi publik lidhur me Reformën në Drejtësi | Forumi i parë rajonal Shkodër

23 Qershor 2015
Tashmë pas prezantimit të Dokumentit Analitik të situatës të sistemit të drejtësisë në 8 qershor 2015, grupi i ekspertëve të nivelit të lartë të angazhuar

Aktivitete

Reforma në Drejtësi | Sfida e të sotmes, garanci e së ardhmes

08 Qershor 2015
Në datën 8 qershor 2015, Komisioni i Posacëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë së bashku me të gjithë grupin e ekspertëve vendas dhe ndërkombëtar të angazhuar në varësi të tij preza

Aktivitete

Pandëshkueshmëria në veprimtarinë e Komisionit të Prokurimit Publik

03 Qershor 2015
Qendra Res Publica, ka prezantuar në datën 3 qershor 2015  rezultatet dhe rekomandimet e studimit me temë:

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: