Shteti i së Drejtës

Ky program u riaktivizua në Fondacion në vitin 2010 për të kontribuar në mënyrë të qëndrueshme dhe profesionale në rrugëtimin e gjatë e të vështirë të Shqipërisë për forcimin e shtetit të së drejtës dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Mungesa e një sistemi gjyqësor të pavarur, transparent dhe efiçent, mungesa e aksesit në drejtësi, korrupsioni, mangësitë në kapacitetet profesionale të aktorëve të sistemit, polarizimi politik i skajshëm i jetës publike si dhe mungesa e besimit të qytetarëve janë disa nga sfidat më madhore në fokus të veprimtarisë së Fondacionit. Në kuadër të këtij programi, Fondacioni kontribuon në fuqizimin dhe mbështetjen e shoqërisë civile me qëllim zgjerimin e hapësirës për të menduarin kritik, ofrimin e një qasjeje alternative dhe pasurimin e kulturës së debatit profesional mbi këto sfida përmes angazhimit të profesionistëve dhe ekspertizës së pavarur të shoqërisë civile. Gjithashtu, një tjetër prioritet është nxitja e avokatisë/litigimit strategjik për çështje me interes të lartë publik me synim evidentimin e praktikave të pandëshkueshmërisë, promovimin e të drejtave të njeriut dhe nxitjen e ndryshimeve sistematike ligjore dhe praktike.

Aktivitete

CSDG - Seminar “Qasja Strategjike në Komunikimin me Publikun”

28 Shtator 2020
Në kuadër të projektit “Monitorimi dhe vlerësimi i procesit të ngritjes dhe funksionimit të Gykatave të Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Strukturës së Pos

Publikime

CSDG - Komunikimi në institucionet e reja të drejtësisë

25 Shtator 2020
Reforma në sistemin e drejtësisë përbën një nga ndërmarrjet më të mëdha në drejtim të përmirësimit të demokracisë në Shqipëri.

Publikime

KShH - RAPORT I PJESSHËM MBI VEPRIMTARINË E GJYQËSORIT DHE DISA ORGANEVE TË QEVERISJES TË DREJTËSISË NË KUSHTET E PANDEMISË COVID-19

25 Shtator 2020
Pandemia globale Covid-19, ashtu si në vendet me një demokraci të konsoliduar, krijoi një sërë vonesash dhe vështirësish në sistemin e drejtësisë në vendin tonë, duke sjellë peng

Publikime

Qendra Europiane: Buxhetimi me pjesëmarrje - Drejtësia

22 Shtator 2020
Video është realizuar nga Qendra Europiane/European Centre me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të

Publikime

FDUT: Monitorimi i Zbatimit te Reformes ne Drejtesi: Organet e Sistemit te Drejtesise

03 Shtator 2020
Botim i ri i FDUT 'Monitorimi i Zbatimit te Reformes ne Drejtesi: Organet e Sistemit te Drejtesise', realizuar nga FDUT me mbeshtetjen e Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperin

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: