Njoftimet

2024-02-16 12:24
Albania – Computer equipment and supplies – Procurement of ICT equipment for the Psychologists and Social Workers cabinets in pre-university schools in Albania” / “EU 4 Inclusive Teaching” Project
2024-02-14 17:16
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Kolegji Amerikan në Selanik ftojnë të gjithë studentët e interesuar të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme, për Studime Universitare BA - 4 vjeçare dhe për Studime
2024-02-02 23:08
Title: Replication Phase 2 - Sub-grants to support: Self-Employment Business Incubator and for Roma and Egyptians in the Municipality of<
2024-01-17 17:01
Mentor to support Roma and Egyptian vocational students during the internship Location: Albania
2024-01-16 15:23
Development and Implementation of a Digital Platform for School of blind children Location: Tirana, Albania

Faqet