Njoftimet

2018-02-09 17:07
Thirrje për Aplikim Civil Society Scholar Awards (2018 - 2019)
2018-02-07 10:59
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Selanikut ftojnë nxënës të vitit të fundit të shkollave të mesme (klasat 12), të marrin pjesë në workshopet/seminaret mësimore të organizuara nga Universiteti Amerikan i Selanikut, në datë 15 Shkurt 2018, në ambientet e “OFICINA - Shkolla “Harry Fu
2018-02-05 16:16
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë nxënës, studentë, prindër e familjarë, në Sesionin Informues për bursa për Studime universitare dhe pasuniversitare në Universitetin Amerikan të Selanikut.
2017-12-20 15:20
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për studime universitare (BA) 4-vjeçare në Universitetin Amerikan të Selanikut, dhe për studime pasuniversitare
2017-12-12 18:19
E VËRTETA ME ANËTARIN E SHOQËRISË CIVILE PËR KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË  

Faqet