Njoftimet

2017-09-21 14:50
Thirrje për paraqitjen e koncepteve kërkimore në fushën e arsimit mbështetur në rezultatet e PISA 2015 për Shqipërinë
2017-08-30 17:25
THIRRJE PËR AVOKAT/GRUP AVOKATËSH FONDI I AVOKATISË NË INTERESIN PUBLIK 2017 Afati i aplikimit:  20 Shtator 2017
2017-07-28 15:07
LEVIZALBANIA
2017-07-07 12:30
Akademia e Studimeve Politike (ASP) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), po zbatojnë fazën e dytë të mbështetjes për punime kërkimore dhe advokuese me synim përmirësimin e politikave në nivel vendor.
2017-07-04 17:27
Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian (KKIE), në partneritet me Delegacionin e Bashkimit Evropian, Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) dhe Fondacionin Friedrich Ebert Stiftung, do të organizojë në Tiranë, në datat 4-8 Shtator 2017, raundin e dytë të Shkollës Verore Evropiane.

Faqet