Njoftimet

2022-04-20 09:28
Bujqësia përfaqëson një peshë të rëndësishme në ekonominë kombëtare, e cila, edhe pse ka nevojë të modernizohet, të luftojë copëzimin e lartë të tokës dhe mungesën e lartë të produktivitetit, zë përafërsisht 20% të Prodhimit të Brendshëm Bruto.
2022-02-28 12:05
Open Society Foundation for Albania (OSFA) We are hiring Assistant to Western Balkans Regional Coordinator Open Society Foundation for Albania is looking for a new colleague!
2021-12-01 10:45
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për

Faqet