Njoftimet

2021-02-10 15:41
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë (AUBG) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa për studime 4- vjeçare në Universitetin Amerikan në Bullgari (AUBG) për vitin akademik 2021-2022.
2021-02-03 13:37
ËSHTË BE-JA, JO ZGJERIMI I BALLKANIT PERËNDIMOR... OPINIONI PUBLIK I FRANCEZËVE MBI ANËTARËSIMIN E BALLKANIT PERËNDIMOR NË BE PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
2020-12-08 01:06
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë (AUBG) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa për studime 4- vjeçare në Universitetin Amerikan në Bullgari (AUBG) për vitin akademik 2021-2022.
2020-12-07 17:18
Katër organizatat e shoqërisë civile: Qendra për Arsim Cilësor; Together for Life; Lëvizja Rinore Egjyptiane dhe Rome dhe Qendra Europiane, me
2020-11-20 18:52
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për Studime Universitare (BA) 4 vjeçare dhe për Studime Pasuniversitare Master 1 vjecar, në Universitetin Amerik

Faqet