Njoftimet

2022-12-15 18:00
Përzgjedhja e 320 shkollave publike për të kryer investime në kabinetet e psikologëve dhe punonjësve socialë   
2022-12-12 10:52
Thirrja u drejtohet mësuesve të rinj, Drejtuesve të Rrjeteve Profesionale dhe Drejtorëve/ Nëndrejtorëve të Shkollave Publike të Arsimit Parauniversitar   

Faqet