Njoftimet

2021-03-04 12:38
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë gjithë të interesuarit të apliko
2021-02-26 09:54
Një grup organizatash jofitimprurëse të shoqërisë civile në Shqipëri, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, kanë ndërmarrë nismën për hartimin dhe propozimin e projektligjit “Për paditë kol
2021-02-10 15:41
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë (AUBG) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa për studime 4- vjeçare në Universitetin Amerikan në Bullgari (AUBG) për vitin akademik 2021-2022.
2020-12-08 01:06
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë (AUBG) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa për studime 4- vjeçare në Universitetin Amerikan në Bullgari (AUBG) për vitin akademik 2021-2022.
2020-12-07 17:18
Katër organizatat e shoqërisë civile: Qendra për Arsim Cilësor; Together for Life; Lëvizja Rinore Egjyptiane dhe Rome dhe Qendra Europiane, me

Faqet