Njoftimet

2021-10-28 16:50
Open Society Foundation for Albania is looking for a new colleague!
2021-10-01 14:12
THIRRJE PËR APLIKIM SHKOLLA E INTEGRIMIT EUROPIAN (ON LINE)
2021-09-10 10:02
Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” ofron mbështetje për ngritjen e klubeve studentore dhe fton studentë/e (individë apo grupimeve informale) të universiteteve publike të aplikojnë në bazë të një koncepti i cili duhet të përmbajë:
2021-08-07 11:11
Falë kërkesës në rritje nga nxënësit, edicioni i sivjetshëm i projekti Re-Debate filloi tejet ambicioz për nga shtrirja gjeografike dhe numrit të shkollave të përfshira.

Faqet