Njoftimet

2023-12-07 23:15
Replication Phase Two: Replication Phase 2: Sub-grants to support: Blended Education for Roma and Egyptians in Tirana Municipality Location: Albania Project: Inclusive EduJobs - Towards Context Relevant Policies and Services Enhancing Employability and Educational Outcomes of Roma and Egyptians in Albania
2023-12-02 11:16
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të projektit “Inclusive EduJobs – Për më shumë mundësi arsimimi dhe punësimi për Romët dhe Egjiptianët në Shqipëri” i cili financohet nga Bashkimi Evropian, së bashku me Ministrin
2023-11-17 17:44
Location: Albania
2023-11-17 11:15
Returning to the joint platform for the first time since 2019, over 150 stakeholders discussed the priorities and approaches of the donor community in the Balkans.
2023-11-01 14:01
Albania-Tirana: Computer equipment and supplies 2023/S 209-658211 Prior information notice This notice is for prior information only Supplies  

Faqet