Njoftimet

2022-09-28 10:59
Projekti i ri, i financuar nga BE me vlerë prej 2,3 milionë Euro, do të bëjë të mundur që rreth 135.000 fëmijëve të përfitojnë nga kurrikula bashkëkohore e bazuar në kompetenca, si dhe nga qendrat e reja burim
2022-08-02 17:54
EU 4 Inclusive Teaching project implemented by Open Society Foundation Albania in partnership with Tampere University of Applied Sciences (Finland), funded by European Union aims to improve the quality and inclusion in pre university education by supporting the completion of pre-university curriculum reform through the strengthening of teacher in service training effectivenes

Faqet