Njoftimet

2022-04-20 09:28
Bujqësia përfaqëson një peshë të rëndësishme në ekonominë kombëtare, e cila, edhe pse ka nevojë të modernizohet, të luftojë copëzimin e lartë të tokës dhe mungesën e lartë të produktivitetit, zë përafërsisht 20% të Prodhimit të Brendshëm Bruto.
2022-03-01 06:06
Projekti BE për Arsimin Gjithëpërfshirës është një projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe synon prezantimin e një programi dhe modeli të ri të mësimdhënies bazuar mbi kompetencat dhe aftësitë në sistemin e arsimit parauniversitar në Shqipëri.
2022-02-28 12:05
Open Society Foundation for Albania (OSFA) We are hiring Assistant to Western Balkans Regional Coordinator Open Society Foundation for Albania is looking for a new colleague!
2021-12-20 09:01
Në një kohë sfidash të mprehta e shumëdimensionale, disa prej tyre qëndrojnë persistente dhe kërcënuese si ngaherë. Ndër to, sigurisht që ndryshimi i klimës është rreziku më eminent.

Faqet