Njoftimet

2020-09-11 13:10
Fondacionet për Shoqërinë e Hapur japin 0.7 milion dollarë si përgjigje ndaj pasojave social-ekonomike të shkaktuar nga COVID-19 duke mbështetur grupet vulnerabël, punonjësit me paga të ulëta, ata informal dhe sezonal në Ballkanin Perëndimor.
2020-09-09 13:59
Edicioni 2 – ‘Nga fjala tek veprimi’
2020-09-07 18:07
Qendra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) nisi zbatimin e projektit me titull “Sektori privat, procesi integrues dhe anëtarësues në BE”.
2020-09-05 15:21
Projekti “Shtëpia e Konsumatorit - forcimi i zbatimit të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të konsumatorëve në Shqipëri” u zbatua nga Qendra ‘Konsumatori shqiptar’ (QKSH) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
2020-08-03 19:35
Projekti “Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitare”, u zbatua nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) përgjatë muajve Tetor 2019 – Qershor 202

Faqet