Njoftimet

2020-03-27 19:14
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë- SOROS dhe Universiteti Amerikan i Selanikut (ACT) ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për Studime Universitare (BA) 4- vjeçare dhe për Studime Pasuniversitare Master 1- vjecar, në Universitetin Ameri
2020-03-27 18:28
Instituti GAP, Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest dhe Qendra Shqiptare për Konkurrueshmërinë dhe Tregtinë Ndërkombëtare (ACIT) kanë zbatuar përgjatë vitit 2019 projektin ‘Integrimi ekonomik dhe tregtar i Shqipërisë dhe Kosovës: Pengesat, sfidat dhe poten
2020-03-02 09:59
Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) po zbatohet në Shqipëri projekti studimor ‘Greqia dhe Shqipëria: Rishikimi i një marrëdhënie të tensionuar’, i zbatuar nga instituti i pavarur studimor ‘DATA CENTRUM’,
2020-02-28 10:45
Qendra Shqiptare e Asistencës Arsimore (QShAA) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) zbatoi projektin ‘Përmirësimi i bashkëpunimit Shqipëri – Kosovë në sektorin e arsimit’ në bashkëpunim me
2020-02-18 15:14
Qendra Shqiptare e Asistencës Arsimore (QShAA) prezantoi në 14 Shkurt 2020 në ambientet e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MASR) ‘Udhërrëfyesin mbi bashkëpunimin Shqipëri-Kosovë në sektorin e arsimit’ të cilin mund ta aksesoni 

Faqet