Njoftimet

2022-08-02 17:54
EU 4 Inclusive Teaching project implemented by Open Society Foundation Albania in partnership with Tampere University of Applied Sciences (Finland), funded by European Union aims to improve the quality and inclusion in pre university education by supporting the completion of pre-university curriculum reform through the strengthening of teacher in service training effectivenes
2022-07-02 16:50
8 të rinj e te reja nga Shqipëria dhe Serbia përfituan nga Programi Rajonal i Lëvishmërisë për Lidershipin Rinor (#RYLM) për bashkëpunimin rajonal përmes:

Faqet