Njoftimet

2020-08-03 19:35
Projekti “Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitare”, u zbatua nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) përgjatë muajve Tetor 2019 – Qershor 202
2020-07-06 17:42
Open Society Foundation for Albania is looking for a new colleague! We are launching a call for a Regional Coordinator Assistant to be based in Tirana, Albania with possibility of travelling in the region.
2020-06-26 15:24
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë është një organizatë jofitimprurëse, e pavarur, jo qeveritare, jo politike, pjesë e rrjetit të Open Society Foundations (OSF).
2020-06-22 22:47
Programi i Bursave të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, shpall thirrjen për Aplikime për Bursat: Civil Society Scholar Awards (CSSA), për vitin Akademik 2020 -2021.
2020-04-24 17:26
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ndjek me shqetësim e vëmendje gjendjen e jashtëzakonshme të shkaktuar prej shfaqjes së koronavirusit në Shqipëri.

Faqet